روز نوشت هایی از جنس عشق و محبت

ارتباط با خانه ای بی

+ افزایش سایز متن -
به اشتراک بگذارید

ریاست جمهوری؟ نماینده مجلس یا شورای شهر؟ یا یکی از مناصب دولتی؟ کدام یک از اینها هدف بعدی هاشمی گلپایگانی است؟
نمی دانید این جمله را به شیوه های مختلف تا به امروز چندین و چندبار شنیده‌ام یا به گوشم رساند اند… سخت است، قلبم درد می آید منی که قلبم برای حال خوش پروانه ها می‌تپد. آخر من را چه به این میزها و دستگاه ها…

دیگر شما عزیزان خودتان خوب می دانید منِ همیشه منتقدِ همیشه شاکی از عملکرد آقایان میانه خوبی با این عناوین و القاب ندارم… پدر یک پروانه باید باشی تا پدر پروانه بودن را بفهمی تا بدانی مگر می‌شود زخم را وسیله کرد؟ بماند که آقایان این کار را هم خوب بلدند آن موقع که به نام خون شهدا میزهایشان بزرگتر شد، عناوینشان طولانی‌تر
اما من؟ نه این در خونم نیست… و عهد بسته‌ام تا آخرین لحظه بودنم در همین مسیری باشم که چند سال پیش انتخابش کردم … گرچه سخت است راه و همراهان کم اما هر مسیر دیگری برایم بی‌معناست که خدا همراه ماست…
و سخنی با شما مسئولین که مردم از کم کاری‌هایتان گذشتند به بی اعتنایی‌هایتان بی‌اعتنایی کردند اما می‌دانید کلامتان را ای کاش اصلاح کنید که اگر مردم نبودند شما کجا بودید؟ شما به هر جا رسیده‌اید از قِبَل این مردم است مردمی که حتی بلد نیستید مورد خطابشان قرار دهید و این رسمش نیست

برچسب ها
دیدگاه خود را ارسال کنید