روز نوشت هایی از جنس عشق و محبت

ارتباط با خانه ای بی

زیباترین نامه نگاری دنیا

زیباترین نامه نگاری دنیا

+ افزایش سایز متن -
به اشتراک بگذارید


مرسوم است که جواب نامه را کتبا به فرستنده می‌فرستند
اما فاطمه جان تو تنها ده سالت بود که خطاب به من و مردم سرزمینت با قلمت نه با قلبت نامه نوشتی…نامه تو سراسر نور بود درحالی‌که می‌توانست یک شکوائیه تمام عیار باشد فاطمه جان تو ده سال داشتی تو درد می‌کشیدی اما نامه‌ات سراسر قدردانی بود…
تو خطاب به من و مردم سرزمینت کلمات را ردیف کردی که بگویی متشکرم… من چگونه جواب این نامه را بنویسیم ؟فاطمه عزیزم تو با معرفت‌ترین و بزرگ ترین نامه نگار این شهری… تو حتی از مسئول داروخانه و آقای پستچی هم تشکر کردی نه این همه بزرگی از یک دختر ده ساله ممکن نیست…
تو ملکه دانایی و خردی که با این حجم درد آئین قدردانی را این چنین زیبا به جای می ‌آوری…هیچ گاه آن لحظه را که برای اولین بار آن نامه را خواندم فراموش نمی‌کنم‌

شما عزیزان بگویید چگونه می‌توان درد کشید اما از درد ننوشت؟ بوسه بر دستان پاکت و بر کلمات مقدست که با دست‌های زخم خورده‌ات نوشتی

برچسب ها
دیدگاه خود را ارسال کنید